Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki başvuru takvimine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi ( https://mgu.edu.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Mezuniyet Belgeleri

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7. ALES Belgesi (Adayın aldığı en yüksek alan türü kullanılır. Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

8. 1 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

10. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranlardan alınacak) (onaylı belge)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E – Devlet üzerinden alınan belge)

B) İstenen Belgelere İlişkin Açıklamalar:

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adaylar diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

(4) Kamu Kurumunda çalışan veya çalışmış olanlar yapılan görevler için https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınan “HİTAP Hizmet Dökümü” almaları gerekmektedir.

C) Muafiyet

1. Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek Yüksekokullarının, Bu Yönetmeliğin 6. maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Öğretim Görevlisi Kadroları Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Başvurularda Yabancı Dil Şartı Aranmaz.

D) Başvuruya İlişkin Uyarılar

1 – Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2 – Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3 – Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4 – Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

6 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin aşağıda belirtilen internet sitesinde ilan edilir.

7 – Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8 – Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.