Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim burumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda istenen Belgeler

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)

3- Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,

4- Onaylı Yüksek Lisans ve Doktora, Mezuniyet veya Öğrenci Belgesi (ilan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir) (e-devletten alınabilir)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6- ALES Sonuç Belgesi

7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi), (Ön Lisans Programlarındaki Kadrolar Hariç)

Başvuru Yeri:

1- Eğitim Fakültesinde bulunan kadro için Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Yenipazar Mahallesi, Çayeli/RiZE

2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan kadrolar için, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RiZE

3- Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda bulunan kadrolar için Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü Birlik Mahallesi Güneysu/RiZE

4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan kadrolar için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, RTEÜ Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, Merkez/RiZE

Not: Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.