Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA
AÇIKTAN DEVLET MEMURU

ALINACAKTIR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam
edilmek üzere (1) unvanda (1) olmak üzere açıktan devlet memuru alınacaktır.
Başvurular, 28 Aralık 2018 –
13 Ocak 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.iandarma.gov.tr www.isqa.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma
Genel Komutanlığı
ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığı devlet memuru
temini duyurusunda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk
Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen genel ve
özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak
ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında
belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten
yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış
veya Türk Medeni Kanunun 12’nci
maddesine göre kazai rüşt kararı almış
olmak.

d. Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile
;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahküm olmamak.

e. 657 Devlet
Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir
kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek
adaylar için;
askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
(tecilli)
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış
sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya
mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine
göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında
yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen
kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2. BAŞVURU YERİ. ZAMANI VE SEKLİ:

Açıktan
Devlet Memuru Teminine başvurular, 28 Aralık 2018 – 13 Ocak 2019 tarihleri
arasında www.jandarma.gov.tr internet
adresinden yapılacaktır.

Başvuru
kılavuzu www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel
Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

3. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı

Personel
Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL
: (0312) 464 4836

Faks:
(0312) 464 4848

www.iandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve
www.dpb.gov.tr

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.