Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren
5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından
veya https://esube.iskur.gov.tr internet
adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş
yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında
başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla
işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe
müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına
uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en
az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim
düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak
şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak
olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek
taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60
puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın
puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir.
Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi
başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra
liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne
ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik
belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise
açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav
yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı
kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi
işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun
tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak
sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki
belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna
ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu
kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup
yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi
alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır.
Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu
ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici
işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet
etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde
işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi
dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin
başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin
yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer
içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri
Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili
işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun
geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile
talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltasakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

6. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

8. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atamaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

11. Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

12. Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecelik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası erteleneler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

13. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

14.Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.hitit.edu.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Meslek Bilgileri

KişiselBilgiler

Öğrenim Bilgileri

Kura Bilgileri

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÇORUM MERKEZ
ÇORUM / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :OĞUZLAR, LAÇİN, DODURGA, UĞURLUDAĞ, BOĞAZKALE, SUNGURLU, OSMANCIK, ORTAKÖY/ÇORUM, MECİTÖZÜ, KARGI, İSKİLİP, ÇORUM MERKEZ, BAYAT/ÇORUM, ALACA

İrtibat Bilgileri

Diğer Bilgiler

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.