Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak

T.C. RİZE VALİLİĞİ

İKİZDERE İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANI

AMAÇ VE KAPSAM

– Birliğimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda; İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 24.01.2020 tarih ve 282 sayılı Birlik Encümen Kararı doğrultusunda ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirli süreli sözleşmeli;

toplam 2 adet personel istihdam edilecektir.

– Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

– Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve

haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Sözlü sınav sonucu http://www.ikizdere.gov.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– Meslek adı İnşaat Mühendisi olan pozisyonlar için, Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

– Meslek adı İnşaat Teknikeri olan pozisyon için, Üniversitelerin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünden mezun olmak.

– İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

– Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

– Müracaat tarihi itibariyle aktif çalışan olmamak.

– Seyahat engeli olmamak.

– Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilmek.

– B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

– Autocad ve MS Office programlarına hakim olmak.

– İlan tarihi itibariyle son 6 ay Rize ilinde ikamet ediyor olmak. (İlan tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri dikkate alınmayacaktır)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği başvuru sırasında temin edilebilir)

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

– Özgeçmiş.

– Diploma veya mezuniyet belgesi.

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. (Beyanname örneği başvuru esnasında temin edilebilir)

– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

– Varsa meslek belgeleri. (Eğitim sertifikası, kurs katılım belgesi vb.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 03.02.2020 tarihi, saat 17:00’ye kadar İkizdere Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SONUCU

Başvurusu kabul edilenlerin listesi, http://www.ikizdere.gov.tr/ adresinde

‘Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Kaymakamlık resmi web sitesinde yapılan ilan ve duyurular tebligat mahiyetinde olacak ve adaylara ayrıca posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava ilişkin bilgiler (tarih, saat, sınav yeri), başvuruların tamamlanmasını takiben 5 işgünü içerisinde http://www.ikizdere.gov.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında ilan edilecektir.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

– Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

– Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

– Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

– Nüfus Kayıt Örneği

– 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

– Yerleşim yeri belgesi(İkametgah belgesi)

İRTİBAT

Adres : Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İkizdere Hükümet Konağı 53650 Kat:3 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İkizdere Rize Görevli Personel : Mehmet TERZİ

Telefon : 0(464) 416 17 08- 0(464) 416 11 55-0(542) 712 00 32

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.