Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli (Bilgi İşlem Sorumlusu) alımı yapacaktır. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının merkezi Denizli olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde görevlendirilebileceklerdir.

Alınacak personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru belgelerinin son başvuru zamanı olan 16.06.2017 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

GEKA

a) TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

g) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak.

b) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİNDEN SORUMLU UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

i. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin;

a) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

d) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle P11, P20, P21, P79, P97, P100, P103 puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak.

GEKA

ii. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

a) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

d) Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 yıl aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu belgelemek.

iii. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:

a) Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında yürütülen bölgesel programlar, Kalkınma Ajansları Programları hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Kamu ihale mevzuatı, satın alma usulleri ve ihale dosyalarının hazırlanması konularına hakim olmak,

c) Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak.

Adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen tercih sebeplerini sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

c) İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son

başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik

GEKA

süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

i. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri:

a) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya

“Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak.

b) Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak.

c) Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak

Adayların sağladıkları tercih nedenleri için gerekli belgeleri sunmaları zorunludur.

d) DESTEK PERSONELİ (BİLGİ İŞLEMDEN SORUMLU) DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

i. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin;

a) Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

b) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle P3, P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak;

ii. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

a) Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

GEKA

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

iii. Bilgi İşlem Sorumlusu Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri:

i. Microsoft Windows sunucu işletim sistemi ailesi (2008, 2012) bakımı, izlemesi ve konfigürasyonu,

ii. Aktif dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP, FTP konuları,

iii. Ağ yönetimi, ağ güvenliği konuları,

iv. Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve güncellenmesi,

v. Sanallaştırma (Vmware/Hyper-V),

vi. Yedekleme, donanım ve yazılım sistemleri ve yedekleme cihazları,

vii. Web tasarım, Yazılım geliştirme (VB.NET, C#)

viii. Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetim hizmetleri,

ix. Bilgi ve iletişim teknolojileri satın alma ve lisanslama takibi,

x. Kurumsal e-posta yönetimi, mail sunucusu (Exchange) Yönetimi,

xi. Veritabanı programlama (MSSQL, MySQL),

xii. MS Office programlarına ileri düzeyde hakimiyet,

xiii. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son

başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Adayların sağladıkları tercih nedenleri için gerekli belgeleri sunmaları zorunludur.

e) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) http://www.geka.gov.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu (EK – 1),

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı örneği, kurumca onaylı sureti

c) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden alınacak bar kodlu veya kare kodlu bilgisayar çıktısı.

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınav sonuç belgesinin (başvuru tarihi itibari ile son 5 yıla ait) ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı, ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden alınacak kare kodlu bilgisayar çıktısı, noter onaylı örneği, kurumca onaylı sureti

e) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adayları için iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan alınan çalışma

GEKA

süresini gösterir belgenin aslının ya da onaylı suretinin veya barkodlu bilgisayar çıktısının getirilmesi zorunludur),

f) 4.5×6 ebadında son 6 (altı) ay için çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

g) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

e) Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı noter onaylı örneği.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, T.C.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mah. Hüseyin

Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli adresine en geç 16/06/2017 Cuma günü saat 18:00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki

gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan

başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerinin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

f) SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılacaktır.

GEKA

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 23/06/2017 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.geka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 03/07/2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi (TC kimlik no bulunan) gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

g) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

GEKA

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.geka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Tel: 0 258 371 88 44 (Dahili: 1500/1510/1570/1330/1340)

E-posta: info@geka.gov.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (18/05/2017)

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.