Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni

Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı son dakika kararı
ile Ankara Valiliği birimleri dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını
belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgının yayılımının en aza
indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek
mesai esasları belirlendi.

Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı
olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek.

Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller,
ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Memurlar.net’in Notu: Söz konusu düzenleme, Valilik birimlerinde çalışan
personeli kapsamaktadır. Valilik birimleri ise şunlardan oluşmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü
Protokol Şube Müdürlüğü
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
İl İdare Kurulu Müdürlüğü
İdare ve Denetim Müdürlüğü
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Açık Kapı Şube Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 13688855-903.07.04-E.45598 30/08/2020
Konu : Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri
İçeren Genelge

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına
yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin
uygulanabileceği esası getirilmiştir.

Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine
ilişkin aşağıda belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe
kaymakamları ve Valiliğimize bağlı kurum amirleri
kendi kurum ve birimlerindeki
ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir.

Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz birimlerinde
çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü
çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

Uygulamada;
– Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların
idari izinli sayılması,
– 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre
kadar evden çalışması,

– Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi
içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev
yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri İl ve ilçe Yazı
İşleri Müdürlükleri’ne gönderilecektir.

Esnek çalışmaya tabi personelin görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılmaması,
ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri ve personelin güncel adres
ve iletişim bilgilerinin ilyaziisleri@ankara.gov.tr eposta adresine gönderilmesi
hususlarında,

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Vasip ŞAHİN
Vali

DAĞITIM :
Gereği: Bilgi:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığına
Vali Yardımcılarına (Personel Genel Müdürlüğü)
Kaymakamlıklara
Bölge ve İl Müdürlüklerine
İçişleri Birimlerine
Valilik Birimlerine

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.