Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli
ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de
yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde
için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına 1.6 ncı maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan
jeotermal enerji üretim tesisleri.”

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.