Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Depreme karşı tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kuruldu

Depreme karşı tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kuruldu

TBMM KARARI

DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN VE DEPREMLERİN

ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1269 Karar Tarihi: 03.11.2020

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, içtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 03.11.2020 tarihli ll’inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.