Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Düğün ve nikah yapacak olanlar 48 saat önce karakola başvuracak

Ankara Valiliği, düğün veya nikah yapacak olanların 48 saat öncesinde en
yakın polis veya jandarma karakoluna başvurmasını istedi. İşte Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26 Ağustos 2020 tarihinde aldığı karar

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi : 26/08/2020 Karar Sayısı : 2020/69

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26/08/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında
olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı ve 07.07.2020 tarihli
ve 10888 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Kurulumuz kararlarıyla salgının kalabalık
ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına
vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede
tamamlanması ve sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde
kalacak şekilde ve düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

Yine İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile
salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin
de alınabileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede İlimizde;
A) 1-Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince
riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını
artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,
a) Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
b) Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
c) Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun
ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
ç)Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek
servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,
d) Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle
müsaade edilmemesine,

2- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine
katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat öncesinden en yakın polis veya
jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin
öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer
kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin
görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu
Kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda
alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

B) Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere
(personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil)
yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli
hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz Ankaramızda hastalığın yayılım hızını kontrol altına almak adına düğünlere yönelik ilave tedbirler almıştır.https://t.co/uR8NoAD7FZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.