Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu’nu yargıya taşıyacak

Eğitim-Bir-Sen, Yetkisiz temsilcilerle yapılan genel kurulu ve alınan kararları
da yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklama

Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme
yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmış ve
görev süresi sona eren, sandık üyesini temsil etme yetkisini kaybeden delegelerle
hukuksuz bir kongre yaparak yeni yönetimi belirlemiştir. Eski delege ile yeni
yönetimi seçme kurnazlığına tevessül ederek üye iradesini gasbeden bu anlayış,
zaten tartışmalı olan Sandığa yönetimin hangi gözle baktığını bir kez daha ortaya
koymuştur.

İLKSAN Ana Statüsü’ne 2017 tarihinde eklenen geçici 1. maddede yer alan, “Bu
maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut İlçe ve
İl Temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır” hükmünün sendikamızın
açtığı dava sonucunda Danıştay’ca iptali neticesinde, 2016 yılında yapılan temsilcilik
seçimlerinde seçilen temsilcilerin görev süreleri Haziran 2020 tarihi itibarıyla
sona ermiştir. Bu çerçevede, öncelikle İLKSAN ilçe ve il temsilcileri seçimlerinin
gerçekleştirilmesinin ardından genel kurulun toplanması gerekirken, İLKSAN,
seçim sandığını üyesinin önünden kaçırarak, görev süresi sona eren yetkisiz
temsilcilerle hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde genel kurul yapmıştır.

İLKSAN’ın yangından mal kaçırırcasına seçime gitmeksizin yönetim ve denetim
organlarının belirlenmesi gündemiyle genel kurul yapmasındaki telaşının, Sandık
yönetimindeki yetersizliği ve beceriksizliği örtme gayretinin bir sonucu olduğunu
üyeler rahatlıkla görebiliyor. Ancak, hukuku çiğneyerek üyesinin önüne seçim
sandığını koymaktan imtina eden, üyesinin iradesini hiçe sayan, hizmet etmemekte
istikrarlı olduğu üyesinin dört yılda bir eline geçen oy kullanma hakkını gasbeden
bu hukuk ve kanun tanımaz zihniyeti şimdi bütün Türkiye görmüş oldu.

Teatral bir kurguyla üye iradesini boşa çıkaran, baştan sona hukuksuzluk ve
ahlaksızlık içeren bu İLKSAN genel kurulu da, bu kurulda seçilen kişilerce yönetilen
Sandığın iş ve işlemleri de şaibeli hale gelmiştir.

İLKSAN’ın benzer yardımlaşma sandıkları gibi üyelerine sunduğu hizmetlerle
gündeme gelmek yerine, yolsuzluk, usulsüzlük, zarar-ziyan ve üyeye Bakanlık
müfettişleri eliyle baskı uygulamak gibi konularla gündeme gelmesi, Sandığın
nasıl yönetildiğinin de, üyesine hiçbir katkı sunamadığının da açık bir delilidir.

Sendika olarak, İLKSAN yönetiminin keyfiliklerine ve hukuksuzluklarına karşı
durmaya, mağdur edilen, aidatları gasbedilen, hizmet alamayan, oy kullanma ve
hesap sorma hakkı ellerinden alınan Sandık üyelerinin haklarını korumaya devam
edeceğiz.

Daha önce, görev süresi sona eren temsilcilik seçimlerinin gerçekleştirilmesi
talebimizin reddini dava konusu etmiştik. Yetkisiz temsilcilerle yapılan söz
konusu hukuksuz genel kurulu ve alınan kararları da yargıya taşıyacağız.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.