Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI
BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli
ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

2020 yılı bütçe harcamaları

GEÇİCİ MADDE 6 – (1)
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe
açığı oluşturmamak kaydıyla, 2020 yılı içerisinde 2019 yılının gerçekleşen
toplam giderleri kadar harcama yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.