Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa da uzaktan eğitim kararı aldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de uzaktan eğitim kararı aldı

Üniversite’den yapılan açıklama şöyle;

COVID-19 küresel salgınının seyri ve muhtemel dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelerin İstanbul içerisindeki ulaşımı, öğrencilerimizin barınma imkanları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Nor-malleşme Süreci” rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapılmış ve konu İstanbul Üniversi-tesi-Cerrahpaşa (İÜC) Senatosunun 31.08.2020 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

COVID-19 salgınının devam ettiği, önümüzdeki güz mevsimi dolayısıyla salgının artış gösterme ihtima-linin olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaş açısından riskli olacağı, özellikle başta şehir dışından gelecek öğrencilerimiz olmak üzere, bütün öğrencilerimizin Üni-versitemizin farklı semtlerdeki 7 ayrı yerleşkesine ulaşımlarının ve barınma imkanlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında;

a) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Ebelik” programı 3 ve 4. sınıf uygulamaları, Flo-rence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf “Klinik Uygulama” dersi hariç, Üniversitemizin diğer tüm birimlerinde önlisans ve lisans düzeyinde derslerin, uygulamaların ve sınavların ilan edilen akademik takvim dahilinde, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına,

b) Yukarıda bahsedilen istisnai uygulamaların hangi yöntemlerle nasıl yapılacağının ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesine,

c) Bütün birimlerimizde, lisansüstü teorik derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriy-le; tez ve uygulamaların ise örgün (yüz yüze) olarak yapılmasına,

ç) Dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacak derslerin; birimlerin öğrencilere ilan ettikleri ders programlarındaki ders saatlerinde ve Senkron (çevrimiçi, canlı, eş zamanlı) olarak yapılmasına,

d) Bu dönem zarfında, isteyen öğrencilerimizin COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla önceden iletişime geçerek öğretim elemanları ile yüz yüze görüşe-bilmelerinin mümkün olacağına,

karar verilmiştir.

En kısa zamanda salgının sona ermesi ve tekrar yerleşkelerimizde yüz yüze buluşmak dileklerimizle,

Sevgili Öğrencilerimize duyurulur.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.