Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017
tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları
Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2020”
ibaresi “30/6/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin geçici 2 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
“3/9/2020” ibareleri “3/9/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu
Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.