Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2946

Ekli “özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

10 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.