Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Sahibinden.com hakkında soruşturma

Sahibinden.com hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com’un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim’de açıldığı kaydedildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi.”

4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi şu şekilde:

Madde 6 – Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde
bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları
ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması
hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya
dolaylı olarak engel olunması
ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin
zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı
şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını
veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin,
diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya
da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar
satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik
ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki
rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin
kısıtlanması.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.