Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli
ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 8 – (1)
Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE) YİRMİSEKİZİNCİ
GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer
alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren
uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER:
Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri

(1) Jeotermal enerji santrallerinde
aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamaz.
Bu konuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki sınır değer uygulanmaz.

Kapasitesi

H2S emisyonu miktarı

20 MWe’den daha
az

6 kg/saat

20 MWe’den 50 MWe’e kadar

10 kg/saat

50 MWe ve
daha fazla

15 kg/saat

(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu
Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış
şartına ilişkin hükümler aranmaz.”

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.