Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli
ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik
kapsamında alınan onaylar 1/12/2020 tarihine kadar
hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu
sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği
ve 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği
takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden
kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.

(2) Alıcılar, İYS’ye kaydedilen
onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol eder. Bu
sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul
edilir.

(3) Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların
niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde
bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – 4/1/2020 tarihli
ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinde yer alan “1/9/2020” ibaresi “16/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.