Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Türk Birliği geliyor! Çalışmalarda sona yaklaşıldı...

Türk Birliği geliyor! Çalışmalarda sona yaklaşıldı…

Türk Konseyi, siyasi ve ekonomik birliğin ilk adımını oluşturan 2040 Vizyonu
belgesinde sona geldi. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman, “Bu
belgeyle Konsey ülkeleri siyasi ve ekonomik açıdan birlik olma yolunda bir adım
daha attı” dedi. Söz konusu belgeyle, Türk Konseyi ülkelerinin uluslararası
konularda ortak hareket etmesi, ekonomi politikalarını uyumlaştırması, blok
ticareti kolaylaştırma ve artırması, ticarette, yatırımlarda ve dijitalleşmede
bütünleşme sağlaması, ulaşım ve enerji alanlarında bağlantılarını artırması,
askeri ve savunma sanayi alanında işbirliklerini derinleştirmesi ve bölge içi
hareketliliği kolaylaştırması hedefleniyor.

ORTAK İRADE VAR

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, “Konsey üyeleri arasında daha yakın işbirliğinin amaçlandığı yeni bir döneme girildi. Bu anlayışla, dış politika, ticaret, yatırım, sanayi, finans, ulaştırma, enerji, turizm, tarım, medya, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık hizmetleri, dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda Türk Dünyası’nın orta-uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilme yolunda izlenecek yol haritasını belirleyen çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” dedi. Kocaman, bu aktif gündemin Türk Dünyası 2040 Vizyonu ve Türk Konseyi 2020-2025 Stratejisi’ne de entegre edildiği bilgisini verdi.

TÜRK YATIRIM FONU KURULUYOR

Türk Konseyi’nin, özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda süregelen aktif rolünü sürdüreceğini söyleyen Kocaman, “Üye ve gözlemci ülkelerimizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonu’nun kurulması için gerekli temel çalışmalar hızla ilerliyor. Bunların yanında, Trans-Hazar koridorunun aktif hale getirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programı Orhun Süreci’nin yaygınlık kazanması, Modern İpek Yolu Projesiyle turizm potansiyelinin artırılması gibi önemli girişimlerle ülkelerimizin refahı için somut adımlar atıyoruz” diye konuştu. Kocaman, Türk Konseyi’nin, Azerbaycan’ın verdiği haklı mücadelede yayınladığı bildirilerle, yaptığı açıklamalarla yanında durduğunu da vurguladı.

3.8 TRİLYON DOLARLIK GSYH’YA SAHİP

AZERBAYCAN, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üye ülke olduğu,
Macaristan’ın ise gözlemci olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi’nde, ülkeler satın alma gücü paritesiyle 3.8 trilyon dolarlık gayri
safi yurtiçi hasılaya (GSYH), 20 milyar doları aşan bölge içi ticaret hacmine
ve 460 milyar dolarlık dolaysız yabancı yatırım stokuna sahip. Türk Konseyi
ülkeleri zengin enerji kaynakları, büyüyen ekonomileri, genç-dinamik nüfusları,
stratejik konumları, büyüyen askeri ve savunma sanayi kapasiteleriyle dünya
siyasetinde de öne çıkıyor. Türk Konseyi ise hem bölgesinde hem de küresel alanda
ağırlığını giderek artıran bir uluslararası teşkilata dönüşme yolunda emin adımlarla
ilerliyor.

İbrahim ACAR

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.