Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Türk-İş Başkanlar Kurulundan 'esnek çalışma düzenlemesi geri çekilsin' çağrısı

Türk-İş Başkanlar Kurulundan ‘esnek çalışma düzenlemesi geri çekilsin’ çağrısı

Türk-İş Başkanlar Kurulu, TBMM gündemindeki torba kanun teklifinde yer alan esnek çalışmaya dönük düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-İş Başkanlar Kurulunun 24. dönem yedinci toplantısı genel merkezde yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, ekonomik ve sosyal alanda zor şartların yaşandığı bir dönemde çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi kesimiyle istişare edilmeden hak kayıplarına yol açacak düzenlemelerin art arda gündeme getirildiği belirtildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan torba kanunla çalışma hayatına ilişkin konularda da bazı düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğünün anımsatıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:

“Türk-İş Başkanlar Kurulu, sorunların müzakere yoluyla çözümünden yana olmuştur. İş Kanunu düzenlenirken sosyal taraflar görüşlerini ortaya koymuş, işçi ve işveren arasında belli bir denge sağlanmıştır. İşçi kesiminin duyarlı olduğu ‘esnek çalışma’ konusunda yapılmak istenen düzenlemeler, geçmişte de çok tartışılmıştır. Ortamın uygun olduğu düşünülerek tekrar gündeme getirilen tekliflerin iş barışını sağlamayacağı açıktır.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, ülkemizde istihdamın artmasını önemli görmektedir. Salgının ülkemizde görülmesinden bu yana olumsuz etkileri, özellikle istihdamda gerileme ve işsizlikte artış olarak ortaya çıkmıştır. Salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkisini gidereceği varsayılan tedbirler işçi haklarını ve iş şartlarını daha da geriletme temelinde uygulanmak istenmektedir. Çalışanların istihdama yaklaşımı, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanımlanan ‘insana yakışır iş’ kapsamındadır.”

– “Bütün düzenlemeler işveren odaklıdır”

Bildiride, kanun teklifiyle 25 yaş altındaki ve 50 yaş üzerindeki işçiler için işverene belirli süreli sözleşme biçimini uygulama imkanı getirilmek istendiği belirtilerek, bu durumun milyonlarca işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almasını, işe iade davası açmasını engelleyici nitelikte olduğu vurgulandı.

Düzenlemenin tam zamanlı olarak çalışan işçilerin işveren tarafından kısmi çalışmaya zorlanabilmesine de zemin hazırladığına dikkat çekilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yolla da kıdem tazminatı hakkının kısıtlanması imkanı işverene tanınmaktadır. Genç işçilerin emeklilik hakkı, ilk sigortalılık süresi ileriye taşınarak zorlaştırılmaktadır. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverene af getirilmekte, getirilen yeni teşvikler işçinin işsiz kalması durumunda güvencesi olarak oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Yapılan bütün düzenlemeler işveren odaklıdır. İşçinin haklarına yönelik herhangi bir iyileştirme yoktur. TBMM’de bulunan kanun teklifi kabul edilirse çalışma hayatında yeni huzursuzluklara yol açacaktır. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya olumlu yaklaşım gösterilmeli ve esnek çalışmaya dönük düzenlemeler TBMM gündeminden geri çekilmelidir.”

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.