Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli
ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Her üyenin ikametinin bulunduğu ilin
bağlı olduğu şubeye kaydının yapılması esastır. Ancak üyenin sürekli
çalıştığı yerin ikametinden farklı bir ilde bulunması halinde, iş yerine
ilişkin belgeleri ibraz etmesi durumunda iş yerinin bağlı olduğu şubeye
kaydı yapılır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Asil delegeler Şube Genel
Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısın
yüzde biri oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı
olarak dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üyeler, iş ve ev adreslerini Oda
Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zorundadır. Şube sınırları
dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının
aktarılması için, yeni şubeye veya doğrudan Oda Genel Merkezine
başvurmakla yükümlüdür. 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine
göre bildirimde bulunmadıkları tespit edilenlerin şube kayıtları, oda
yönetim kurulunca “Mernis” kayıtları esas
alınarak belirlenir. Üye kaydının iş yerinin bağlı olduğu şubeye
yapılmasını isteyen üyeler, müracaat dilekçesini ve iş yeri bilgilerini
Oda Genel Merkezine ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.