Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi

Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 ilde yer alan askeri birliklere Adli Kolluk
Görevlileri ve Sorumlulukları konulu yazı gönderdi.

Adli Kolluk hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ;

a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 166 ve Adli Kolluk yönetmeliği’nin
11.maddesinde “Cumhuriyet Başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adli
kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek o ilin mülki
idare amirlerine gönderir hükmünü,

b. Adli Kolluk yönetmeliği’nin 3. Maddesinde yer alan; “Adli Kolluk sorumlusu:
İçisleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Güvenlik Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki
usüle göre görevli adli kolluğun komutanını/amirini ifade eder” şeklindeki
tanım 23.12.2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adli Kolluk
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile değiştirilerek;

1. Adli Kolluk Sorumlusu: Mahallin en büyük mülki amiri tarafından görevlendirilen
adli kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu

2. En Üst Dereceli Kolluk Amiri: Emniyet Genel Müdürlüğü’nde; il emniyet müdürünü,
ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ; il jandarma
komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda;
birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda; gümrük muhafaza kaçakçılık
ve istihbarat müdürünü… ifade eder şeklinde düzenlenerek, bu maddeye ek fıkra
olarak eklenmiş,

3. Ancak bahse konu yönetmelik düzenlemelerine karşı açılan, iki ayrı dava
kapsamında Danıştay 10’uncu Dairesinin, 20.10.2014 tarihli ve E:2013/8217 ,
E:2013/8239 sayılarıyla söz konusu düzenlemelerin yürütmesi durdurulmuş ve esastan
görüşülen davalar sonucunda, 01.07.2019 tarihinde K:2019/5178 ve K:2019/5180
sayılı kararlarla temyiz yolu açık olmak üzere DAVANIN REDDİNE kararı verilerek,
04.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bu ve buna benzer kararlar göz önünde bulundurularak işlenmiş olan suçların
kısa sürede aydınlatılarak faillerinin yakalanıp adalet önüne çıkarılması noktasında
Cumhuriyet Savcıları ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun etkinleştirilmesi
açısından UZMAN ERBAŞLARA adli kolluk görevlisi yetkisi verildi. Buna göre Uzman
Erbaşlar tutanak tutma, ifade alma, fezleke hazırlama yetkisine sahip oldu.

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net’e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.