Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Vergi, trafik cezaları ve KYK borçları yapılandırılabilecek

Vergi, trafik cezaları ve KYK borçları yapılandırılabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar
Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan
vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim
sağlanacak. Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenebilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para
cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; kara yollarından
usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları
yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan
destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki
Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan
yararlanılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren
yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar
ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin
ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi,
Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da
yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,
ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri,
yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve
faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat
ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları,
il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin
yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak
hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri,
belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü
hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek
AK Partili milletvekillerin verdiği önergeyle vergi borçlarının yapılandırılmasının
kapsamı genişletildi.

Buna göre belediyelerin tasarrufuna bırakılan tas,ınmaz kiralamaları ve irtifak
hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su is,leri
Genel Müdürlügüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman
köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90
gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak
çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak
uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam
etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına
ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli
olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam
sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının
süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine
ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran
2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu arada Genel Kurul’da, boyu ayarlanabilen yeni hatip kürsüsü alçak ayarda
ilk defa HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tarafından kullanıldı. Piroğlu,
Meclis Başkanlığına teşekkür ederek hayatı bütün engelli vatandaşlar için kolaylaştıracak
adımların atılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara
verdi. Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi
saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.