Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Merkez Bankası 60 uzman yardımcısı alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA UZMAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE
TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Uzman Yardımcısı unvanında görev yapan
çalışanlar;

– Değişime açık, inisiyatif alan, hızlı karar veren ve fikirlerini belirtmekten
çekinmeyen bir çalışan yaklaşımı ile karar süreçlerine katkı sağlarlar,

– İş süreçlerini küresel merkez bankacılığının güncel ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde yeniden kurgulamaya destek olurlar,

– Bağlı bulunduğu birimin görevlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirme
amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan
Uzman Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Uzman, Kıdemli Uzman
ve Başuzman olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (60 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul ve
Ankara) Şubeler

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında
bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları
sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında
herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (14-28 Ekim 2020)

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları
taşımak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans
veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe
alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı
veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından
en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge
C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (21-22 Kasım 2020)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına
göre yapılacak olan sıralama sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday
(son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (05-06 Aralık 2020)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan beş gruptan
bir grup seçerek başvuru yapacaklardır. Yazılı meslek sınavı aşağıdaki tabloda
belirtilen konulardan klasik yöntemle yapılacaktır. Yazılı meslek sınavı ortalaması
50 puan ve üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday komisyon mülakatına
çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (19-21 Aralık 2020)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik
ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (28 Aralık 2020-08 Ocak 2021)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği
konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon
üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması
alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden
verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak
aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen
sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 14.10.2020 tarihinden 28.10.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız
internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),
aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen
veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

? Kamu haklarından yasaklı olmamak.

? Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya
kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

? Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel
olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

? Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü
varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan
doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.