Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Kamu
görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmeliğin EK 6’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş
Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 657 Sayılı Kanuna tabi merkezi bütçe kapsamında giriş sınavı yapılmak suretiyle Avukatlık
Hizmetleri Sınıfına dahil aşağıda adedi ve derecesi belirtilen Avukat
alınacaktır.

I – GENEL
ŞARTLAR:

a) 657
sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son
başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az
altmış (60) asgari puanı almak.

c) Hukuk
Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık
kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.

d) En az 5
(beş) yıl avukatlık deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.

II – BAŞVURU
TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 20.07.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.08.2018

BAŞVURU ŞEKLİ : Şahsen veya Posta ile

– Posta ile
yapılan başvurularda belirtilen son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüze
ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III –
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİRİŞ SINAVINA ALMA:

Aranılan
şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaylardan başlanacak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı
kadar bir sıralamaya tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adayların da giriş sınavına çağırılmak
üzere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

IV – GİRİŞ
SINAVI:

Giriş Sınav Tarihi :
29.08.2018

Giriş Sınav Şekli : Yazılı
ve Sözlü

Yazılı
Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gerekir. Yazılı
sınavda en az yetmiş (70) ve üstü puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre
boş kadronun dört katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Sözlü sınavında
başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak şarttır. Yazılı ve
sözlü sınav notları ortalaması alınacak başarı notu en yüksek olan atamaya hak
kazanacaktır.

V – SINAV
KONULARI:

a) Anayasa
Hukuku

b) Medeni
Hukuk

c) Borçlar
Hukuku

ç) Ticaret
Hukuku

d) Medeni
Usul Hukuku

e) İcra ve
İflas Hukuku

f) İdari
Hukuku

g) İdari
Yargılama Hukuku

ğ) Ceza
Hukuku

h) Ceza Usul
Hukuku

ı) İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547
Sayılı Kanun.

VI – BAŞVURU
İÇİN İSTENEN BELGELER:

– Diploma
veya Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanların denklik belgesi onaylı örneği),

– Nüfus
Kimlik Fotokopisi,

– Üç adet
vesikalık fotoğraf,

– KPSS (B)
sonuç belgesi,

– Özgeçmiş,

– Avukatlık
kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,

– Erkek
adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

– Sabıka
kaydı


Avukatlıkla ilgili en az 5 (beş) yıl deneyim belgesi.

Adres:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

NOT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine
eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve
arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama
yapılacaktır.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.