Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı

İlan Detayları

– MİCROSOFT OFFİCE PROGRAMLARI KULLANIR SERTİFİKA VEYA GÖSTERİR BELGE

– YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU VEYA AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK

– B SINIFI

– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da tecilli olmak

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6) Ösym tarafından 2018 veya 2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan
KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden veya 4 yıllık açıköğretim fakültesinden
mezun olmak,

2) Kamu veya özel kurumlarda beş yıl çalışmış olmak

3) Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde başvuru son tarihi (28/08/2020)
itibari ile 6 aydır ikamet ediyor olmak

4) Bilgisayar programlarım (Windows,Word, Excel, Powerpoint,v.b.programlar)
kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. (Sertifika
belgeleri başvuru esnasında alınacaktır.)

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut
sakatlığı gibi özrü bulunmamak.

6) Ösym tarafından 2018/2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS
sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

7) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

8) Yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak ve belgelendirmek.

9) B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.