Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

2020 – 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığı ile Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı, Erasmus+ Personel Hareketliliği çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı ile ikili anlaşma yapmış olan ve aşağıda isim, ülke ve kontenjan sayıları belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarına 2019-2020 Akademik Yılı Bahar ve 2020-2021 Akademik Yılı için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ile Başkanlığımız arasında imzalanan Hibe Sözleşmesinde belirtilen Ders Verme Hareketliliği hibe miktarına ve Eğitim Alma Hareketliliği hibe miktarına uygun sayıda öğretim elemanı ve idari personel gönderilecektir.

Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Bütün Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği faaliyetlerinin en geç 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.

Seçim Jürisi tarafından yapılacak seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için Program bütçesinden sabit günlük maddi destek verilecektir. Uluslararası seyahat gideri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonu’nun belirlediği miktarları aşamaz. Söz konusu hibeler, hak kazanan personel hareketlilikten döndükten sonra tarafına EURO biriminde ödenecektir. İsteyen personel, seçilmeleri durumunda faaliyetlerden hibesiz olarak yararlanabilirler. Aşağıda belirtilen kontenjanlar kurumlar arası anlaşmalarla belirlenmiş olup toplam hareketlilik sayısı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Başkanlığımıza tahsis edilmiş bütçeyle sınırlıdır. Tercih edilen kurumdan davetiye alınamaması durumunda hareketlilik başka bir anlaşmalı kurumda gerçekleştirilebilir.

*(Opsiyonel/Görüşmeye Bağlı)

(11 ülkeden 15 kurum bulunmaktadır.)

ARANAN ŞARTLAR

Ders Verme Hareketliliği için, Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü öğretim elemanları, Eğitim Alma Hareketliliği için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde öğretim elemanları ile Başkanlık Merkez Teşkilatı personeli başvurabilecektir. Öğretim üyelerinin Ders Verme, teşkilat mensubu personelin ise Eğitim Alma hareketliliğine başvurmaları tavsiye olunur.

BAŞVURU ŞEKLİ

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen Polis Akademisi Başkanlığı’nın yukarıda belirtilen birimlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları ve personel kendi birimleri vasıtasıyla veya resen Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edebileceklerdir. Başvurularda, yukarıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı’nın anlaşması bulunan kurumlardan 3 yükseköğretim kurumu tercih edilecektir. Başvuru sırasında dil puanı belirtilmiş ise, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL gibi gerekli dil sınav belgelerinin bir kopyasının dilekçeye eklenmesi zorunludur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, değerlendirme tarihinde yürürlükte olan Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi hükümlerine göre Seçim Jürisi tarafından verilecek puan temel alınarak değerlendirilecektir. Seçim Jürisi, Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetlerinden daha önceden faydalanmamış öğretim elemanı ve personele öncelik tanıyabilir. Seçim Jürisinin belirlediği asil ve yedek aday listesi Başkanlık makamına onay için gönderilecektir. Başkanlık makamı tarafından iş yükü veya personel ihtiyacı sebebiyle Erasmus+ Hareketliliğinden faydalanması uygun değerlendirilmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar gönderilecektir. Personel istediği takdirde, aynı şartlarda müracaat ve değerlendirilme sürecine tabi tutulmak üzere hibe almaksızın faaliyete katılabilecektir.

Değerlendirme sonucunda hareketliliğe hak kazanacak personelin isimleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Hareketliliğe hak kazananlar, hareketliliğin gerçekleştirilmesi hakkında daha sonra bilgilendirilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat 2020 – 11 Mart 2020

Ayrıntılı bilgi için:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uğur EKİNCİ, Erasmus Kurum Koordinatörü E-posta: erasmus@egm.gov.tr Telefon: 29077 – 29109 – 29110

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.